Anunturi online Adunari Generale Brasov - Anunt Adunari Generale Consiliul Administratie Societatii Matrix, Anunt Adunari Generale Convocator Consiliul Administratie Compania, Anunt Adunari Generale CONVOCARE pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A.,
Fonduri Europene Modalitati de plata ziare locale Brasov Pachete mica publicitate Brasov Anunturi online Brasov

ALEGE un ZIAR din BRASOV si PUBLICA ANUNTURI
Alege unul din ziarele de mai jos si publica anunturi in ziare BRASOV.
ZIARUL BRASSOI LAPOK
Ziarul Brassoi Lapok este un saptamanal de informatie generala cu 9.500 exemplare pe editie.
ZIARUL BUNA ZIUA BRASOV
Ziarul Buna ziua Brasov este un cotidian de informatii generale cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL GAZETA DE TRANSILVANIA
Ziarul Gazeta de Transilvania este un cotidian de informatie generala cu 1 exemplare pe editie.
ZIARUL MONITORUL EXPRES
Ziarul Monitorul Expres este un cotidian de informatie generala cu 2.158 exemplare pe editie.
ZIARUL TRANSILVANIA EXPRESS
Ziarul Transilvania Express este un cotidian de informatie generala cu 13.407 exemplare pe editie.
Anunturi fonduri europene
Anunturi in ziare nationale
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Anunt online pe 20 de bloguri
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea
Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar
Ziare-Reviste.ro
Stiri
ziare
ziarul

Ziare locale Brasov
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 58 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 58 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Adunari Generale

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 3 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Consiliul Administratie Societatii Matrix

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 26 Apr 2018
Consiliul de Administratie al societatii Euro Matrix SA, ce are nr. inreg in Reg Com J/40/4699/1998 si CUI 10571608, reprezentat de dl. Nicky Borcea, Presedintele Consiliului de Administratie, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 31.05.2018, ora 12, la sediul societatii din Bucureşti, Str. G-ral. Constantinide Nr. 4, Sector 1, in vederea discutarii urmatoarei propuneri :
a) aprobarea scoaterii din evidentele contabile, potrivit prevederilor legale in materie, inclusiv in materia prescriptiei, a sumelor cu care persoanele fizice Borcea Nicky (80.990,96 lei), Busuioc Dragos (35.039,91 lei), Pascu Radu (3.200 lei) si juridice SC Daniel Comimpex 93 SRL (8.444,4 lei) si SC Lebada Laundromat SRL (7.140, 51 lei) figureaza drept creditori ai SC Euro Matrix SA.

Convocator Consiliul Administratie Compania

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 25 Apr 2018
Convocator.Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si dispozitiile actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.05.2018, orele 08.30, la sediul societatii Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile, Dana Tehnica, Etaj I, sala Consiliu, pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15.05.2018, considerata data de referinta pentru aceasta adunare.Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:1)Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2017. 2)Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2017. 3)Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2017.4)Aprobarea repartizarii rezultatului financiar aferent anului 2017.5)Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferenta anului 2017.6)Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 7)Aprobarea remunerarii administratorilor societatii.8)Analiza si hotarare cu privire la alegere auditor societate.9)Analiza si hotarare cu privire alegere administratori.10)Aprobarea datei de 10.06.2018 ca data de identificare.11)Imputernicirea dl. Stavrositu Iancu Adrian sa semneze hotararile A.G.A. si, totodata,imputernicirea acestuia, cu posibilitatea de substituire, sa duca la indeplinire hotararile A.G.A. si sa le inregistreze la O.R.C. Constanta.Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 30.04.2018.Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si se vor depune la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 28.05.2018 orele 08.30.Informatii suplimentare si materialele pentru adunare sunt disponibile la sediul societatii si www.coremar.ro. Informatii suplimentare cu privire la modul de participare la adunarea generala se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon: 0241617334.In cazul neintrunirii cvorumului legal la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine pe data de 31.05.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora. Iancu Stavrositu, Presedintele Consiliului de Administratie.

CONVOCARE pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A.

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 13 Apr 2018
CONVOCARE pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A. In temeiul art. 111, 113, 117, 118 din Legea 31/1990 si art. 12 si 13 din Actul Constitutiv al societatii, Societatea 365DAYS ADVISORS S.R.L., in calitate de administrator unic al Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Vasile Lucaciu, nr. 10, demisol, biroul nr. 3, sector 3, inregistrata la ORCTB sub nr. J40/10415/2014, avand CUI RO 33560020, convoaca pe toti actionarii societatii detinatori de actiuni la purtator si / sau actiuni nominative, acestia din urma inregistrati in Registrul Actionarilor valabil la data de referinta 16.05.2018 sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce vor avea loc la sediul societatii la data de 23.05.2018, ora 18,00 - Adunarea Generala Ordinara si ora 19,00 Adunarea Generala Extraordinara , cu urmatoarea ordine de zi: I. Adunarea Generala Ordinara 1. Prezentarea si discutarea raportului administratorului unic. Prezentarea raportului auditorului financiar. 2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017. Repartizarea profitului. 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2017. 4. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017. 5. Prelungirea mandatului auditorului financiar 6. Acordarea imputernicirilor necesare pentru efectuarea formalitatilor subsecvente executarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare. II. Adunarea Generala Extraordinara 1. Aprobarea contractarii unui credit bancar de investitii, a limitelor ori valorii creditului, aprobarea instituirii de garantii aferente contractarii creditului bancar precum si desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in vederea negocierii, contractarii si a semnarii contractului de credit. 2. Acordarea imputernicirilor necesare pentru efectuarea formalitatilor subsecvente executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare. Actionarii detinatori de actiuni nominative au dreptul sa participe la adunarile generale prin simpla prezentare a identitatii, dupa verificarea calitatii de actionar si a numarului de actiuni detinute, conform Registrului Actionarilor tinut in forma electronica, valabil la data adunarii. Actionarii detinatori de actiuni la purtator au drept sa participe la adunarile generale numai daca isi vor depune actiunile la sediul societatii, in conditiile art. 123 alin. 1 din Legea 31/1990, respectiv cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru adunarile generale, acest fapt consemnandu-se intr-un proces verbal de predare primire. Pentru actionarii care doresc sa fie reprezentati in adunarile generale, societatea solicita prezentarea de procuri speciale de reprezentare intocmite potrivit legii si actului constitutiv al societatii. Accesul in sala si prezenta la adunarile generale se va face astfel: pentru actionari pe baza actului de identitate, pentru reprezentanti, numai cu prezentarea procurii de reprezentare in original si a actului de identitate, iar pentru mostenitorii actionarilor decedati, pe baza actelor legale doveditoare ale succesiunii. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 12,00 - 14,00, conform prevederilor legale. Daca adunarile generale convocate pentru data de 23.05.2018 nu se vor putea tine din motive de cvorum, acestea se vor tine in data de 28.05.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Administrator unic, Societatea 365DAYS ADVISORS S.R.L. prin reprezentant dl. ROTARU FLORIN

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi ziar National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Anunturi Online
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Servicii de curatenie